16:14:25, 01/11/2011

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Tên văn bản

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Cơ quan ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp

Ngày ban hành

13/06/2006

Ngày đăng công báo

18/07/2006

Ngày hiệu lực

2/8/2006

Ngày hết hiệu lực

 

Loại văn bản

Thông tư liên tịch

Số hiệu

04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

Người ký

Mai ái Trực, Uông Chu Lưu

Hiệu lực văn bản

Còn Hiệu lực

Download toàn bộ       TTLT 04-2006-BTP-BTNMT