15:2:23, 02/11/2011

Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Tên văn bản

Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Ngày ban hành

3/12/2004

Ngày đăng công báo

9/12/2004

Ngày hiệu lực

24/12/2004

Ngày hết hiệu lực

 

Loại văn bản

Nghị định

Số hiệu

198/2004/NĐ-CP

Người ký

Phan Văn Khải

Hiệu lực văn bản

Hết Hiệu lực một phần

Thu tiền sử dụng đất - Theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ban hành ngày 03/12/2004, Chính phủ quy định: hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở do tổ chức sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê đất, tự chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở và đã phân phối đất ở đó cho cán bộ, công nhân viên của tổ chức trong thời gian từ ngày 15/10/1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở, quy định này chỉ được thực hiện một lần đối với hộ gia đình, cá nhân, lần giao đất sau thu 100% tiền sử dụng đất, đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất .

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở...

Đất xây dựng công trình công cộng được miễn tiền sử dụng đất.

Giảm 20% tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất đối với nhà máy, xí nghiệp phải di dời theo quy hoạch, nhưng diện tích đất được giảm tối đa không vượt quá diện tích tại địa điểm phải di dời...

Chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, thì mỗi ngày chậm nộp chịu phạt 0,02% tính trên số tiền sử dụng đất chậm nộp...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Download toàn bộ       Nghi dinh 198-2004-CP