11:25:9, 04/11/2011

Nghị định 51/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tên văn bản

Nghị định 51/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Ngày ban hành

3/6/2009

Ngày đăng công báo

17/06/2009

Ngày hiệu lực

1/8/2009

Ngày hết hiệu lực

 

Số hiệu

51/2009/NĐ-CP

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Hiệu lực văn bản

Hết Hiệu lực một phần

Download toàn bộ       Nghi dinh 51-2009-CP