23:38:36, 07/12/2011

Thông tư 20/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tên văn bản

Thông tư 20/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Cơ quan ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành

22/10/2010

Ngày đăng công báo

11/11/2010

Ngày hiệu lực

10/12/2010

Ngày hết hiệu lực

 

Loại văn bản

Thông tư

Số hiệu

20/2010/TT-BTNMT

Người ký

Nguyễn Mạnh Hiển

Hiệu lực văn bản

Hết Hiệu lực một phần


Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau 30 ngày
 

Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2010/TT-BTNMT về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. 

Theo đó, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp sơ đồ tài sản gắn liền với đất khi cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất kể từ ngày 01/07/2004 trở về sau thì người được giao đất, thuê đất không phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận; việc cấp Giấy chứng nhận và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính được thực hiện gắn với thủ tục giao đất, cho thuê đất mà không tách thành thủ tục riêng. 

Việc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất sẽ được thực hiện sau ba mươi (30) ngày, kể từ ngày đăng tin về việc mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (đối với trường hợp của tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp của hộ gia đình và cá nhân trong nước).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2010.

Download toàn bộ       thong tu 20-2010-BTNMT