15:5:1, 25/04/2012

Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Tên văn bản:

Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Cơ quan ban hành:

Chính phủ

Ngày ban hành:

07/04/2010

Ngày đăng công báo:

21/04/2010

Ngày hiệu lực:

25/05/2010

Loại văn bản:

Nghị định

Số hiệu:

37/2010/NĐ-CP

Người ký:

Nguyễn Tấn Dũng

Hiệu lực văn bản:

Còn Hiệu lực

Download toàn bộ       V-37-2010-NĐ-CP