15:6:43, 25/04/2012

Nghị định 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Tên văn bản:

Nghị định 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Cơ quan ban hành:

Chính phủ

Ngày ban hành:

15/10/2009

Ngày đăng công báo:

26/10/2009

Ngày hiệu lực:

01/12/2009

Loại văn bản:

Nghị định

Số hiệu:

83/2009/NĐ-CP

Người ký:

Nguyễn Tấn Dũng

Hiệu lực văn bản:

Còn Hiệu lực

Download toàn bộ       V-83-2009-NĐ-CP