8:45:51, 02/11/2011

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất

Tên văn bản

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất

Cơ quan ban hành

Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành

2/2/2010

Ngày đăng công báo

25/02/2010

Ngày hiệu lực

19/03/2010

Ngày hết hiệu lực

 

Loại văn bản

Thông tư liên tịch

Số hiệu

04/2010/TTLT-BTNMT-BNV

Người ký

Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Mạnh Hiển

Hiệu lực văn bản

Còn Hiệu lực

Download toàn bộ       TTLT 04-2010-BTNMT-BNV