3:24:7, 03/11/2011

Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Tên văn bản

Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Ngày ban hành

22/04/1996

Ngày đăng công báo

 

Ngày hiệu lực

22/04/1996

Ngày hết hiệu lực

 

Số hiệu

245/TTg

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Người ký

Trần Đức Lương

Hiệu lực văn bản

Chưa xác định

Download toàn bộ       Chi thi 245_TTg