15:16:34, 09/11/2011

Thông tư 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Tên văn bản

Thông tư 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Ngày ban hành

7/12/2004

Ngày đăng công báo

26/12/2004

Ngày hiệu lực

10/1/2005

Ngày hết hiệu lực

 

Loại văn bản

Thông tư

Số hiệu

117/2004/TT-BTC

Người ký

Huỳnh Thị Nhân

Hiệu lực văn bản

Đã sửa đổi


Hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất - Theo Thông tư số 117/2004/TT-BTC ban hành ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, Bộ Tài chính hướng dẫn: không phải nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 không có tranh chấp thì không phân biệt người người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là người đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 hoặc là người sử dụng đất sau ngày 15/10/1993 (do nhận chuyển nhượng, thừa kế, hiến, tặng...)...

Một số trường hợp sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất: mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, mua nhà của các Công ty kinh doanh nhà của Nhà nước, Mua nhà cùng với nhận quyền sử dụng đất có nhà trên đó thuộc diện đã nộp thuế thu nhập theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao...

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần thuộc một trong các trường hợp được nhà nước giao đất để làm nhà ở, được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Riêng đối với tổ chức kinh tế được miễn giảm một lần khi được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo từng dự án đầu tư...
Về vấn đề thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất: đối với dự án có thời hạn sử dụng đất 70 năm, thì giá tính thu tiền sử dụng đất là giá đất được tính theo mục đích sử dụng của loại đất được giao do UBND cấp tỉnh, thành ban hành theo quy định của Chính phủ. Còn dự án có thời hạn sử dụng dưới 70 năm thì giảm thu tiền sử dụng đất của mỗi năm không được giao đất sử dụng là 1,2% của mức thu 70 năm...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Download toàn bộ       thong tu 117-2004-BTC