15:3:48, 19/12/2011

Quyết định 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở

Tên văn bản

Quyết định 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở

Ngày ban hành

25/07/2007

Ngày đăng công báo

 

Ngày hiệu lực

24/08/2007

Ngày hết hiệu lực

 

Số hiệu

117/2007/QĐ-TTg

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Hiệu lực văn bản

Còn hiệu lực

Hỗ trợ về nhà đất - Ngày 25/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.
Theo đó, trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thì được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất. Đối tượng được hỗ trợ: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất…
Hỗ trợ 25 triệu đồng cho người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở…
Trường hợp người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 thuộc đối tượng được hỗ trợ cải thiện nhà ở khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP thì được miễn tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở hoặc được giảm 80% tiền sử dụng đất đối với nhà ở một tầng và nhà ở nhiều tầng một hộ ở. Nếu cả vợ và chồng thuộc đối tượng được hỗ trợ thì được hưởng mức hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất.
Bổ sung thêm trường hợp người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 thuộc đối tượng được hỗ trợ cải thiện nhà ở từ trước đến nay không ở nhà thuê thuộc sở hữu nhà nước hoặc có thuê nhưng đã trả lại cho Nhà nước hoặc chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất để làm nhà thì được hỗ trợ 25 triệu đồng; nếu người đó đã mất thì vợ (hoặc chồng) còn sống được hưởng tiêu chuẩn hỗ trợ 25 triệu đồng. Trường hợp cả vợ và chồng đều thuộc đối tượng trên mà cả hai còn sống đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì mỗi người được hỗ trợ 25 triệu đồng…
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Download toàn bộ       QD117-2007-TTg